ЗА НАС И ЦЕНТЪРА

Благодарение на своята упоритост, младият екип успява да убеди администрацията на местната Община да предостави за стопанисване пустееща сграда в центъра на града, която с много доброволчески труд се превръща в Творчески център на калоферската дантела (ТЦКД) за по-малко от година. Благодарение на множество дарителски акции и благотворителни демонстрации, момичетата от кръжока и екипът на Читалището събират необходимите средства за ремонта и оборудването на Центъра. Чрез проектно финансиране е осигурена визуалната идентичност и рекламните материали за Творческия център.
Резултатът…
Откриването на новия дом на калоферската дантела е акцентът на традиционния празник през 2018 г. Центърът посреща своите посетители с експозиционна зала, в която фондът на калоферската дантела е оформен като постоянна изложба. В уютна домашна обстановка е настанен и кръжокът по дантела. Развитието продължава…
Чрез социални програми, екипът на Читалището е увеличен с четирима служители, които обезпечават ежедневната работа на Центъра и достъпа на посетители до експозицията седем дни в седмицата. Входът е безплатен, но мнозина от гостите изразяват своята съпричастност като оставят малки суми в дарителницата на Центъра. Постепенно малкият щанд за сувенири се превръща в сувенирен магазин, в който посетителите и гостите на града могат да се сдобият с образци на класическа и съвременна совалкова дантела, пособия и материали, както и с ръчно изработени бижута, продукти от местни производители и сувенири на майстори от цяла България.
Откриването на ТЦКД става повод за обогатяване на фонда и възстановяване на част от прекъснатите връзки с плетачки от други краища на България. Подновени са съвместните дейности с неформална група СедянкаТА и Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките (ИЕФЕМ при БАН).